Musų Balsas

 Procesai kurie vyksta Lietuvių Sodyboje yra nesąžiningi lietuvių bendruomenės atžvilgiu ir paskatino šios svetainės atsiradimą.

 Du nariai direktorių Valdyboj atstovaujantys Lietuvių Socialinį ir Sporto Klubą valdantį 14% akcijų paketą sudarė absoliučią daugumą priimti bet kokiems sprendimams.
 Jeigu buvo priimtas voluntaristinis sprendimas išnuomoti Sodybą, tai turėjo būti paskelbtas bent jau viešas konkursas.
 Sodybą išsinuomoja būdamas jos direktoriumi Andrew Juras įsteigdamas LSSK Ltd. kurioje taip pat jis yra direktorius. Toks veiksmas traktuotinas kaip užgrobimas.
 Kad nusiramintų per akcininkų susirinkimą labiausiai nepasitenkinimą reiškęs Stasys Kasparas jis "nuperkamas" priimant akciniku į LSSK ltd.
 Lietuvių Socialinis ir Sporto Klubas neatsako už LSSK Ltd. veiklą.
 LSSK Ltd. akcinis kapitalas £4.
 LSSK Ltd. valdys £4 000 000 turtą. 
 LSSK Ltd. - Headley park Hotel vadovu lieka Philip Pride.
 Lithuanian House Ltd. direktorius Povilas Dobrovolskis eina generalinio vadovo pareigas LSSK Lt.
 Lithuanian House Ltd. nekontroliuos LSSK Ltd. finansinės būklės. 
 52% bendruomenės akcijų paketą atstovaujanti JKLB Valdybos Pirmininkė Zita Čepaitė ir JKLB Tarybos Pirmininke Živilė Ilgūnaitė yra Lithuanian House Ltd. direktorių Valdyboje.
 Akcininkų sąrašai nesutvarkyti ir laikomi didelėje paslaptyje. 
 
Problemų yra ženkliai daugiau, taigi rašykite komentarus straipsnius, siuskite bet kokią naudingą informaciją, kvieskite į svetainę draugus ar pažįstamus.
 
Jeigu nepakeisite ateities teks ją kentėti.